Werkwijze en gegevens

Stichting Help Afghanistan

Werkwijze
•  Werkwijze per plek (in Afghanistan)

• In Afghanistan hebben we onze eigen projectbegeleiders die de overgemaakte gelden beheren en die bij ons bekend en zeer betrouwbaar zijn

• De projectbegeleiders opereren in naam van de stichting

De meeste aanvragen voor hulp komt rechtstreeks naar onszelf. Na het onderzoek en de controle van ons hulpteam worden de projecten geselecteerd

• Ter controle, en om misverstanden te voorkomen, worden de handelingen gefilmd

• Eén keer per week vindt er een rapportage plaats van gedane werkzaamheden; er is contact via ‘Whatsapp’ of telefoon

• Uitgaven ter plekke worden in overleg gedaan met de voorzitter

Bijna al onze projecten zijn duurzaam (noodhulp uitgezonderd)

• De hulpteam ter plekke ontvangen in principe geen salaris; wel krijgen zij een bescheiden toelage voor gemaakte kosten

 

Gegevens

Stichting Help Afghanistan

Correspondentie-adres:

Willemsplein 41

6811 KD Arnhem

Telefoonnr.: 026 785 84 78 of 06 363 01 398

KVK nr.: 840 66 466

RSIN nr.: 863 08 3547

www.stichtinghelpafghanistan.nl

Bij de notaris is de stichting door drie leden opgericht:

Christian Smit, secretaris (vrijwilliger)
Laszlo Gelderman, bestuurslid
Gé Hombergen, penningmeester
Farida Niazi, voorzitter