Beleidsplan en Langetermijndoelstelling

Stichting Help Afghanistan

Beleidsplan stichting Help Afghanistan, met ingang van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2026.

Langetermijndoelstelling
Hulp bieden aan armlastige mensen in Afghanistan, vooral aan mensen die dakloos zijn geworden in hun eigen land.

(Wees)kinderen hulp bieden.

Vrouwen die geen echtgenoot hebben (en geen inkomen kunnen genereren) hulp bieden.

Oudere mensen helpen die geen familie hebben.