Home

Stichting Help Afghanistan

Doneer alstublieft...

NL86 INGB 0674 7334 79

Wilt u ook de pagina met Nieuws bekijken? Daar leest u wie de hulp ontvangt

HELP ONS HELPEN !

Dringend verzoek...

Het is winter en vele Afghanen wachten op hulp.
Help ons helpen a.u.b.

Februari 2022. Een sprankje hoop voor deze kinderen.

Uw gift is hard nodig en wordt erg gewaardeerd. 

 

Begin januari 2022, tenten voor Herat.

In de eerste week van januari 2022 zijn er dertig tenten aangeschaft voor mensen die niets meer bezaten. 

Ook kinderen moeten zien dat ze water krijgen. Vaak zijn ze wees en op zichzelf aangewezen...

Stichting Help Afghanistan  

In Afghanistan heerst al jarenlang een oneerlijke oorlog. Het leven was al niet makkelijk, maar nu zijn nog meer mensen dakloos geworden. Ook kinderen zijn wanhopig; voor hen is er veel veranderd en niet ten goede. Ook zij zijn vluchteling geworden in hun eigen land. Momenteel is met geen pen te beschrijven hoe hopeloos de situatie is. Zij hebben hun ouders verloren, de scholen zijn vernietigd, zij hebben gebrek aan de eenvoudigste zaken (o.a. schoenen) en de boeken zijn verscheurd… Er is vooral veel onzekerheid.

De Stichting Help Afghanistan biedt hulp aan mensen die in nood zitten. Zij ziet het als haar plicht om de medemens is nood te helpen omdat wij hebben het hier zo goed hebben. De Stichting is blij met iedere financiële bijdrage, groot of klein.

De Stichting Help Afghanistan heeft uw steun hard nodig, om mensen en hun kinderen aan voedsel en warme kleding te helpen!

Elk klein bedrag is een bijdrage en een verrassing voor een weeskind of een gevluchte familie.

Niets is voor de Afghanen moeilijker om zelf om hulp te vragen; dit zit niet in hun cultuur. Maar momenteel is de situatie ondraagbaar; uw financiële hulp is zeer dringend nodig!

Door slechts € 10,– te doneren kunt u ervoor zorgen dat een gezin een hele week geholpen is.

De doelstellingen van de Stichting Help Afghanistan in het kort:

  • Hulp aan kinderen die in armoede leven. 
  • Hulp aan kinderen in hongersnood. 
  • Hulp aan ouders zodat zij hun kinderen niet hoeven te verkopen (!) 
  • Hulp aan ouders zodat zij hun organen niet hoeven te verkopen om hun kinderen van de hongersnood te redden.
  • Het leven verlichten van mensen die het slachtoffer zijn van gebeurtenissen waar zij geen invloed op hebben.

Vandaag de dag is het leven in Afghanistan heel zwaar geworden, er verschijnt weinig over in het nieuws nu de westerse landen vertrokken zijn. Maar de ellende is gebleven…

De Stichting Help Afghanistan heeft de ANBI- status. Zij voldoet hiermee aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een Algemeen Nut Beoogde Instelling,(ANBI). Deze goedkeuring is belangrijk omdat donateurs alleen giften/ donaties kunnen aftrekken van de belasting als een organisatie voldoet aan de eisen die ANBI stelt. Bovendien betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over ontvangen gelden. Dus alle donaties komen ten goede aan de mensen in Afghanistan.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

Het laatste nieuws staat vanaf nu onder het kopje 'Nieuws'

December 2021, kinderen krijgen een voedselpakket.

Deze jongen is door oorlogshandelingen invalide geworden. Nu probeert hij een kleinigheid te verkopen. Ons team heeft ook hem niet overgeslagen.

Zulke advertenties komen we tegen in de straten van de steden; hier wordt een nier aangeboden om aan geld te komen.

De voedselpakketten van december 2021, klaar om uitgedeeld te worden.

De Stichting Help Afghanistan streeft na om iedereen, ongeacht religie, geslacht en leeftijd, te helpen. De situatie is met name voor minderjarigen erg zwaar. Vaak zijn de kinderen wees; de ouders zijn omgekomen in de oorlog en de kinderen zijn volledig op zichzelf aangewezen.

December 2021, ons onderkomen in Afghanistan.