Sterkten en zwakten/ Strategie

Stichting Help Afghanistan

Sterkten en zwakten

De stichting is klein en heeft zeer lage overhead- kosten. Ook zijn er in Nederland geen betaalde mensen in dienst. De voorzitter spreekt en schrijft, behalve Nederlands en Engels, ook Perzisch en Pasjtoe, de talen die in Afghanistan gebruikt worden. De medewerkers in Afghanistan zijn hoog opgeleid en verbonden aan o.a. de universiteit van Kabul en diverse locale gemeenschappen en instellingen. Zij beschikken over kennis en kunde om aan de benodigde goederen en voertuigen te komen. Ook beschikken zij over een auto en rijbewijs.

De stichting is zich ervan bewust dat een hulpprogramma opzetten in een land als Afghanistan niet eenvoudig zal zijn. De levensmiddelen zijn duur geworden, brandstof is schaars en de logistiek is ingewikkeld in een land dat al veertig jaar in oorlogsomstandigheden verkeert.

Strategie

Allereerst: de wil om de stichting tot een succes te maken is aanwezig. Ook het besef dat e.e.a. niet vanzelf zal gaan is er. Er is vertrouwen dat, op basis van levenservaring en contacten met bekenden in Afghanistan, de stichting zal slagen in haar doelstellingen.

• De voorzitter zal meerdere malen per week telefonisch of via Whatsapp contact hebben met de mensen ter plaatse om continue op de hoogte te zijn van de gang van zaken

• Indien nodig en indien mogelijk zal de voorzitter naar Afghanistan reizen om persoonlijk poolshoogte te nemen en de medewerkers waar nodig te instrueren

• De stichting is bereid om de aanloopkosten met eigen middelen te betalen, dus de donatiegelden worden niet aangewend voor overheadkosten

• De donateurs worden twee keer per jaar via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang

• De website van de stichting wordt regelmatig bijgewerkt

• Activiteiten: Benadering van bedrijven en instellingen, folders verspreiden, aansluiting zoeken bij andere stichtingen. De stichting zoekt uit waar diverse feesten plaatsvinden om daar vervolgens folders uit te delen. Samenwerking zoeken.
• Graag benader ik ook gemeentes in Nederland en vooral Gelderland (Apeldoorn en Arnhem)
• Werving van sponsoren via eigen klantenbestand en collega- ondernemers.
• Voorstellen van de stichting op de ondernemersdag Arnhem, bestuurd door Jan van Delen mijn winkel (Gala Fashion Arnhem) heeft geopend (wethouder Financiën).
• Er wordt persoonlijk contact gezocht door (mij) de voorzitter met Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, voor het steunen van de stichting.