Visie en missie/ Ambities

Stichting Help Afghanistan

Visie en missie

De stichting is van mening dat iedereen, (ongeacht geslacht of religie) recht heeft op een veilige leefomgeving en recht heeft op gezondheidszorg en onderwijs. Tevens de stichting is van mening dat iedereen recht heeft op de beschikking over schoon drinkwater en gezonde levensmiddelen en medicijnen.

In het huidige Afghanistan  leven mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Er is geen sprake van een veilige leefomgeving. De gezondheidszorg, voedsel- en drinkwatervoorziening zijn slecht. (Wees)kinderen kunnen vaak nergens terecht: woningen en scholen zijn vernield, ouders zijn vaak overleden. Kinderen worden de laatste tijd zelfs verkocht om aan geld te komen. Wij zetten ons in om dit te veranderen.

Ambities

De komende vijf jaar gaan wij de beschikbare gelden overboeken naar Afghanistan. Daar gaan de aangewezen personen levensmiddelen, medicijnen en tenten kopen en verdelen onder de hulpbehoevende mensen.
Ook het opsporen van verkochte kinderen zien wij als een taak. Het is onduidelijk wat er met deze kinderen gebeurt. Wij willen deze kinderen terugkopen en aan de ouders teruggeven.

Met name alleenstaande vrouwen willen wij in aanmerking laten komen voor onze hulp.

Op de langere termijn wil de Stichting Help Afghanistan bijdragen aan het zelfredzaam worden van bovengenoemde doelgroep.

Stichting Help Afghanistan ( SHA) publiceert de uitgevoerde werkzaamheden op de website en, als de financiën dat toelaten, in een folder.

De Stichting is voornemens om bedrijven en instellingen te benaderen voor sponsoring. Mocht de stichting daarin niet slagen, dan wil het bestuur gaan adverteren of collecteren.

Op langere termijn is de Stichting Help Afghanistan voornemens om contact te zoeken met transportondernemingen die im- en export contacten hebben met Afghanistan. Op deze manier kunnen wij goederen vanuit Nederland naar Afghanistan sturen.